Sürdürülebilir Tedarik Ağları Dijital Dönüşüm Projesi

Ahiler Kalkınma Ajansı & Başlangıç Noktası

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Başlangıç Noktası işbirliğinde gerçekleşen Sürdürülebilir Tedarik Ağları Dijital Dönüşüm Projesi ile yerel kalkınmada önemli bir rol oynayan süt üreticiliği sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunuyoruz.

 

Blockchain ve IoT teknolojilerinin kullanımı başta olmak üzere, tedarik zincirlerinin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel açıdan daha sürdürülebilir  ve şeffaf hale gelmesine katkıda bulunmak içini sektörel aktörlerin dijital dönüşüm süreçlerinde katalizör görevi görmeyi amaçlıyoruz.

Proje kapsamında, süt üreticiliği sektöründe faaliyet gösteren yerel üreticilere yönelik çalışmalarla üreticilerin:

  • Yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşüm hakkındaki farkındalıklarını arttırmak,

  • Faaliyet alanlarında bu teknolojilerden ne şekilde yararlanabilecekleri ve dijital dönüşüm ile yaratılacak olan ekonomik, sosyal ve çevresel değer hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

  • Dijital dönüşüm süreçlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli dijital yetkinlikleri kazandırmak ve

  • Dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilerin adaptasyonu sayesinde üretilen tüketici odaklı, katma değerli ürünler için iş geliştirme ve yeni pazar yaratma yetkinliklerini geliştirmek üzere çalışıyoruz.

Dijital yetkinlik ve iş geliştirme eğitimleri,  kurumsal ve teknik alt yapı geliştirme danışmanlığı ve dijital dönüşüm aktörlerini bir araya getirerek işbirlikleri kurulmasını sağlayan faaliyetlerle sektörün dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz.

Yerel kalkıma, yüksek katma değerli ürün üretimi, sürdürülebilirlik ve şeffaflık hedeflerinde, bir yıl süre ile devam edecek olan projemizin ilk etabı, 1 Ocak 2021 itibariyle başladı. Gelişmeleri web sitemiz üzerinden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Detaylı bilgi için bize basliyoruz@baslangicnoktasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

1/2